Produkcja oraz maszyny do solid surface

Twitter
Share
Pin
WhatsApp
Email
Zarówno park maszynowy, jak i proces produkcji będą uwarunkowane rozmiarem naszego projektu solid surface. W zależności od wielkości przewidywanej produkcji musimy zdecydować się na linię do produkcji ciągłej lub dedykowanej linii do produkcji solid surface i kompozytów polimerowych. W obu przypadkach podstawy procesu produkcyjnego są praktycznie identyczne. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze aspekty charakteryzujące zarówno produkcję solid surface, jak i innych podobnych kompozytów polimerowych.

Proces produkcji wyrobów solid surface

Produkcja solid surface wymaga bardzo czystego środowiska pracy oraz stałej temperatury zgodnie z naszym formułowaniem. Czystość środowiska pracy jest podstawowym wymogiem. Każda zanieczyszczona cząstka może się dostać do mieszaniny i zanieczyścić powierzchnię gotowego wyrobu. Proces produkcji kompozytów polimerowych typu „solid surface” składa się z następujących faz:
 • dodanie podstawowych surowców (żywicy, wypełniaczy mineralnych, pasty pigmentowej oraz dodatków, jeśli to konieczne) do późniejszego wymieszania w wybranym systemie mieszania. Pożądane jest regulować prędkość mieszania, aby zapewnić dobre rozproszenie mieszaniny. W ten sposób uzyskamy jednorodną i doskonale pigmentowaną masę.
 • odgazowanie pigmentowanej mieszaniny. W ten sposób unikniemy pojawienia się porów na powierzchni gotowego produktu.
 • następnie przystąpimy do wypełniania formy odgazowaną masą przy użyciu wybranego systemu wtryskowego. Zaleca się dodanie katalizatora tuż przed wtryskiwaniem mieszaniny do formy. Forma powinna być oczyszczona i przygotowana odpowiednim środkiem antyadhezyjnym.
 • po utwardzeniu elementy zostaną rozformowane
 • w celu uniknięcia kolejnych napięć w końcowych wyrobach z solid surface zaleca się przeprowadzić odpowiedni proces utwardzenia
 • na koniec należy przeprowadzić pracę wykończenia powierzchni wyrobów końcowych oraz ich późniejsze opakowanie.
W dużej mierze, sukces w uzyskaniu wysokiej jakości solid surface polega na kontroli procesu katalizacji. W żadnym wypadku nie możemy pozwolić aby proces utwardzenia rozpoczął się przed całkowitym wypełnieniem formy.

Maszyny do produkcji wyrobów solid surface

W zależności od przewidywanych wielkości produkcji musimy wybrać odpowiedni rodzaj parku maszynowego. Obecnie znajdziemy na rynku dwa rodzaje technologii do produkcji solid surface oraz kompozytów polimerowych najnowszej generacji.
 • maszyny do produkcji ciągłej. Są przeznaczone do dużych produkcji. Z jednej strony wysoki koszt zakupu sprawia, że jego amortyzacja ma sens tylko w przypadku dużych produkcji. Z drugiej strony są przeznaczone do produkcji dużych serii tego samego produktu. Duża część procesu produkcyjnego jest zautomatyzowana, co znacznie zmniejsza niezbędną siłę roboczą.
 • małe dedykowane linie produkcyjne. Chociaż nie pozwalają na wytwarzanie ilości, które gwarantują maszyny do produkcji ciągłe, mają tę zaletę, że pozwalają szybko zmienić profil produkcyjny. Są one szczególnie wskazane dla firm:
  • które chcą wejść na rynek solid surface oraz kompozytów polimerowych
  • ze średnimi produkcjami
  • produkujących różnorodne wyroby, które wymagają szybkich zmian w produkcji
maszyny-solid-surface
Panel sterowania maszyny do wtryskiwania do dedykowanej linii produkcyjnej

Końcowe wnioski

Wybór maszyn do produkcji solid surface oraz innych kompozytów polimerowych jest bardzo uzależniona od wielkości projektu. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem są dedykowane linie produkcyjne. Pozwalają dostosować się do zmian w produkcji i szybko zmienić rodzaj produktu. Jeśli chodzi o proces produkcyjny, duży sukces na solid surface opiera się na osiągnięciu kontroli nad katalizą przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej temperatury pracy. Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami możemy zaoferować naszym klientom doradztwo i pomoc techniczną w zakresie wdrażania i rozwoju projektów solid surface oraz kompozytów ostatniej generacji. Uczestniczyliśmy w licznych tego typu projektach. Jeśli macie Państwo jakieś szczególne potrzeby w tej dziedzinie, proszę się z nami skontaktować. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć wszystko co jest związane z produkcją tego typu wyrobów, zalecamy przeczytać nasz obszerny artykuł poświęcony solid surface.
Twitter
Share
Pin
WhatsApp
Email